Projektowanie

Pliki do pobrania dla architektów:

Pliki do pobrania dla architektów:

Pliki PDF

PDF

Szczegół rozmieszczenia łączników mechanicznych

PDF

Płyta systemu Infatec

PDF

Szczegół rozwiązania ocieplenia ściany bez ocieplenia cokołu

PDF

Szczegół rozwiązania ocieplenia ściany z ociepleniem cokołu A

PDF

Szczegół rozwiązania ocieplenia ściany z ociepleniem cokołu B

PDF

Szczegół rozwiązania połączenia systemu BSO z ociepleniem cokołu w systemie Infatec

PDF

Szczegół rozwiązania dylatacji poziomej (do 20 mm) i połączenia systemu infatec z systemem BSO

PDF

Szczegół rozwiązania ocieplenia dylatacji z użyciem profili cokołowych (do 30 mm)

PDF

Szczegół rozwiązania ocieplenia dylatacji o szerokości ponad 30 mm

PDF

Szczegół rozwiązania ocieplenia dylatacji z profilem dylatacyjnym (do 30 mm)

PDF

Szczegół rozwiązania ocieplenia dylatacji prostej z profilem dylatacyjnym (do 30 mm)

PDF

Szczegół rozwiązania ocieplenia dylatacji narożnej z profilem dylatacyjnym (do 20 mm)

PDF

Szczegół rozwiązania dylatacji poziomej (do 20 mm) i połączenie systemu Infatec z systemem BSO

PDF

Szczegół rozwiązania dylatacji poziomej (do 20 mm)

PDF

Szczegól rozwiązania montażu kratki wentylacyjnej

PDF

Szczegół rozwiązania mocowania elementów metalowych

PDF

Szczegół rozwiązania nadproża z ociepleniem

PDF

Szczegół rozwiązania nadproża bez ocieplenia

PDF

Szczegół rozwiązania nadproża z ociepleniem i kształtką klinkierową narożną A

PDF

Szczegół rozwiązania nadproża z ociepleniem i kształtką klinkierową narożną B

PDF

Szczegół rozwiązania ocieplenia naroża A

PDF

Szczegół rozwiązania ocieplenia naroża B

PDF

Szczegół rozwiązania parapetu z blachy

PDF

Szczegół rozwiązania parapetu z kształtką ceramiczną parapetową

PDF

Szczegół rozwiązania parapetu z blachy

PDF

Szczegół rozwiązania parapetu z kształtką ceramiczną parapetową